Угода користувача
Швидке замовлення
0

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР ПОСТАВКИ

м. Київ

ПОСТАЧАЛЬНИК: Товариство з обмеженою відповідальністю «ІДС Аква Сервіс» в особі директора Радько Р.С., який діє на підставі Статуту, з одного боку, і будь-яка фізична особа, яка прийняла умови даного Договору, уклали цей Публічний Договір у розуміння ст. 633 ЦК України про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1 Постачальник зобов’язується систематично здійснювати постачання питної води торгівельної марки „Аляска”, мінеральної води торговельної марки «Моршинська» (надалі – “вода”) у 18,9-літрових бутлях, а Покупець зобов’язується своєчасно приймати її та в повному обсязі здійснювати оплату її вартості на умовах даного Договору. Якість поставленої води торгівельної марки «Аляска» повинна відповідати ТУ У 15.9-00382651-003:2002, якість мінеральної води торговельної марки «Моршинська» повинна відповідати ДСТУ 878-93.

1.2 Крім основного товару, яким є питна та мінеральна вода в бутлях, вказана у п.1.1. даного Договору, Постачальник на замовлення Покупця, може здійснювати постачання додаткового товару, асортимент та ціна якого вказується у накладних.

1.3 Постачальник на строк дії даного Договору передає Покупцю в заставу бутлі кількість та загальна вартість яких вказується у накладних на відвантаження та рахунках на оплату, виданих Постачальником. Заставу Покупець сплачує при отриманні першої доставки товару. Покупець не має права використовувати заставну тару не за її прямим призначенням та не має права розпоряджатися нею. Рух тари, залишок до і після поставки вказуються у Картці руху тари, яка є невід’ємною частиною накладної на відвантаження. Покупець має право протягом дії даного Договору збільшити кількість заставної тари, її вартість він оплачує при поставці товару.

1.4 Якщо Покупець має власні полікарбонатні бутлі ємкістю 18,9 л і вони відповідають наступним критеріям: виготовлені ТОВ «Юджин ЛТД», ТОВ «Грайф Україна», ТОВ «Тагол», ТОВ «Азія Ойл Груп», (виробник зазначається на дні бутля), знаходяться у стані, придатному для цільового використання, не містять жодних механічних чи інших пошкоджень, сторонніх предметів, запахів, він має право передати їх на строк дії даного Договору Постачальнику у тимчасове користування для забезпечення потреб Покупця у воді. При поставці води Постачальник проводить обмін порожніх бутлів на бутлі з водою відповідно до замовлення Покупця.

1.5 Якщо Покупець припиняє співпрацю з Постачальником він має право на повернення сплаченої ним заставної вартості тари. Для цього Покупець повинен повернути Постачальнику тару в стані, придатному для її цільового використання. Тара не повинна містити сторонніх предметів, запахів, механічних пошкоджень. Разом з тарою Покупець подає Постачальнику заяву встановленого зразка, в якій обов’язкового вказує свої банківські реквізити для перерахування заставної вартості тари. Постачальник не повертає Покупцю заставну вартість тари готівкою.

1.6. Кількість бутлів, які Покупець/Постачальник при першій поставці передав Постачальнику/Покупцю, залишок тари, що знаходиться у Покупця до і після здійснення поставки, рух тари у процесі самої поставки (кількість поставлених/повернутих бутлів), відображаються у картці руху тари, що роздруковується разом з накладною на відвантаження, яку Покупець підписує при здійсненні всіх поставок товару згідно з даним договором. Покупець заявляє, що своїм підписом на цьому документі чи на картці руху тари (якщо вона ведеться окремо від накладної) він підтверджує, що зазначена в ній кількість тари дійсно перебуває у нього на залишку і не повернута Постачальнику.

1.7. При закінченні строку дії даного Договору чи при його достроковому розірванні Постачальник повертає Покупцю ту саму кількість тари, яку він отримав від Покупця згідно п. 1.3. даного Договору.

1.8. При наявності у Покупця заставної тари у випадку закінчення строку дії даного Договору або його дострокового розірвання Покупець має право на повернення заставної вартості тари, оплаченої ним згідно з умовами договору. Для повернення заставної вартості тари Покупець повинен при закінченні строку дії договору повернути Постачальнику бутлі з-під води ТМ «Моршинська», ТМ “Аляска , які не повинні містити жодних механічних пошкоджень, тріщин, запахів, що свідчать про нецільове використання тари, і подати Постачальнику письмову заяву із зазначенням банківських реквізитів, згідно з якими буде проводитись повернення заставної вартості. У випадку, якщо тара з-під води не відповідає передбаченим вимогам і не підлягає подальшому використанню за своїм цільовим призначенням, Постачальник має право відмовити Покупцю у прийманні такої тари та у поверненні її заставної вартості.

2. ЦІНИ

2.1. Покупець оплачує Постачальнику вартість поставленої товару згідно з діючими на момент поставки цінами Постачальника на підставі пред’явлених ним рахунків та накладних.

2.2. Вартість товару зазначена на час укладення даного Договору і може змінюватися Постачальником протягом строку його дії.

3. ЦІНИ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Покупець оплачує Постачальнику вартість поставленої води згідно з діючими на момент поставки цінами Постачальника на підставі пред’явлених ним рахунків та накладних в момент поставки товару. Вартість води може змінюватися Постачальником протягом строку його дії. Покупець оплачує отриманий товар в момент поставки.

3.2. Покупець із всіх способів розрахунків обрав готівковий спосіб розрахунків та оплату товару через Інтернет-магазин Постачальника. Покупець заявив відмову від оплати товару іншими способами.

4. УМОВИ ПОСТАВКИ

4.1. Перехід ризиків на воду і бутлі відбувається в момент їх поставки в пункти, вказані Покупцем.

4.2. Поставка здійснюється транспортом Постачальника.

4.3. Сторони погодили, що у випадку зміни пунктів доставки товару з ініціативи Покупця, нові адреси доставки будуть вказуватися в накладних на відвантаження без підписання додаткових угод. Підписання накладних Сторонами підтверджує їх згоду із зміною пунктів доставки.

4.4. Постачальник зобов’язується здійснити поставку Товару у погоджений між Сторонами термін, проте не раніше 2 (двох) робочих днів з моменту отримання замовлення та не раніше повного розрахунку Покупця за попередню поставку.

4.5. Постачальник здійснює поставку безкоштовно у випадку здійснення замовлення Покупцем від 2 (двох) бутлів води. У разі здійснення Покупцем замовлення на меншу вартість основного та додаткового товару, що необхідна для здійснення безкоштовної поставки, з урахуванням логістичних витрат Постачальник має право в односторонньому порядку додати до вартості замовлення вартість поставки, про що Покупець буде завчасно попереджений.

4.6. Постачальник здійснює поставку Товару будь-якого асортименту власними силами до 5-го поверху багатоповерхової будівлі включно. Поставка Товару на поверхи з 6-го по 9-ий здійснюється за умови наявності працюючого ліфта, а у випадку, якщо ліфт не працює – Постачальник здійснює поставку не більше 1-го бутля. Поставка Товарів вище 9-го поверху здійснюється виключно за наявності працюючого ліфта. Час очікування Постачальником Покупця у погодженому місці передачі Товару не перевищує 15 хв. У випадку нез’явлення Покупця у зазначений час, Постачальник не несе жодної відповідальності за непоставку Товару.

5. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Постачальник зобов’язується здійснювати постачання води згідно з графіком, усно погодженим з Покупцем, на підставі його замовлень.

5.2. Покупець зобов’язується:

5.2.1. Своєчасно передавати замовлення на воду.

5.2.2. Своєчасно і відповідно до умов даного Договору оплачувати отриману воду.

5.2.3. Не використовувати бутлі не за призначенням, зокрема не заливати в бутлі будь-яку рідину, яка не є продуктом торгівельної марки “Аляска”,торгівельної марки “Старий Миргород”. Використовувати воду до закінчення терміну придатності, вказаного на бутлях.

5.3. Покупець погоджується отримувати від Постачальника інформацію про його діяльність, товар, послуги та ін.засобами СМС–розсилок, поштового зв’язку, електронної пошти, телефонного та/або факсимільного зв’язку, електронного секретаря (автообдзвон). . Всі звернення Покупця по телефону записуються з метою підвищення ефективності надання Постачальником Послуг. Звертаючись за одержанням Послуг до товариства, Покупець дає свою згоду на здійснення Постачальником дій по збереженню аудіозаписів телефонних розмов за участю Покупця, зберіганню, використанню й знищенню винятково з метою поліпшення якості Послуг, що надаються Постачальником. Поширення Постачальником аудіозапису телефонної розмови за участю Покупця дозволяється тільки після одержання попередньої згоди останнього.

5.4. У випадку зміни будь-яких реквізитів, системи оподаткування, статусу платника ПДВ та ін., Покупець зобов’язується повідомити про такі зміни Постачальника шляхом надсилання письмового повідомлення рекомендованим листом протягом 5 (п’яти) днів від дати таких змін, що може додатково дублюватися повідомленням електронною поштою. У разі, якщо Покупець своєчасно не повідомляє Постачальника про такі зміни, Покупець зобов’язується відшкодувати Постачальнику усі збитки та штрафні санкції, що будуть застосовані до Постачальника, які були спричинені у зв’язку з невчасним повідомленням або неповідомленням Постачальника про відповідні зміни.

6. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

6.1. Даний Договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами і діє протягом невизначеного строку.

6.2. Постачальник в односторонньому порядку має право припинити дію цього Договору, якщо Покупець:
- не замовляє воду Постачальника протягом 2 (двох) місяців;
- не оплачує її вартість протягом 2 (двох) і більше місяців;
- використовує бутлі не за їх цільовим призначенням.

6.3. Покупець має право на одностороннє дострокове розірвання даного Договору за умови письмового попередження Постачальника за один місяць.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. Постачальник за даним Договором несе відповідальність за якість товару та його своєчасну поставку.

7.2. Покупець за несвоєчасну оплату виставлених Постачальником рахунків чи накладних на відвантаження товару сплачує Постачальникові штраф в розмірі 2 % від суми заборгованості за кожен день прострочення оплати.

8. ІНШІ УМОВИ

8.1. Жодна із сторін не має права передавати свої права за даним Договором третій стороні без письмової згоди іншої сторони.

8.2. Даний Договір (оферта) є офіційним документом Постачальника, має юридичну силу та публікується в Інтернеті на офіційному сайті Постачальника. Відсутність підписаного між Сторонами екземпляру Договору на паперовому носії, із проставленими підписами сторін, у випадку проведення по ньому фактичної оплати Покупцем за отриманий ним товар, не є підставою вважати даний Договір не укладеним.

8.3. Сторони погодились, що логін і пароль, які Покупець використовує при реєстрації на сайтах компанії, є аналогом його власноручного підпису.

9. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ

ПОСТАЧАЛЬНИК :

ТОВ «ІДС АКВА СЕРВІС»

82482, Львівська область, м. Моршин,

вул. Геологів, 12 А

ЄДРПОУ 22424953

р/р 260050001880 в АТ «Укрексімбанк» у м. Львів

МФО 325718

ІПН 224249513113

№ свідоцтва платника ПДВ 100310800