Быстрый заказ
Войти
0

Політика конфіденційності


ПОЛІТИКА З ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ВЕБ-САЙТІВ/МОБІЛЬНИХ ДОДАТКІВ IDS AQUA SERVICE.


З метою забезпечення належного доступу та використання Користувачами Веб-сайтів/Мобільних додатків, а також отримання Користувачами товарів та Послуг, IDS Aqua Service здійснює збір та обробку Персональних даних Користувачів.

Компанії групи IDS Aqua Service виступають в якості власників та розпорядників Персональних даних Користувачів в залежності від того, за яких обставин було зібрано такі дані. Для отримання інформації щодо того, яка саме компанія із групи IDS Aqua Service виступає в якості власника та розпорядника Персональних даних, Користувачі можуть направити запит представнику IDS Aqua Service з питань захисту даних на електронну адресу service@ids-service.com.ua (відповідь надається винятково відносно особи, яка направила такий запит).

IDS Aqua Service не збирає і не здійснює обробку Персональних даних, наданих особами віком до 16 років.

IDS Aqua Service не збирає і не здійснює обробку таких категорій Персональних даних як дані про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, засудження до кримінального покарання, а також даних, що стосуються здоров’я, статевого життя, біометричних або генетичних даних Користувачів («чутливі персональні дані»).

IDS Aqua Service зобов’язується забезпечити усі доступні заходи захисту Персональних даних Користувачів із врахуванням положень чинного законодавства щодо захисту персональних даних (в тому числі положень GDPR у випадках, в яких це підлягає застосуванню) та особливості сфери діяльності IDS Aqua Service.


Контакти 

З приводу будь-яких питань, які стосуються Персональних даних, Користувачі можуть направити запит чи скаргу представнику IDS Aqua Service з питань захисту даних на електронну адресу service@ids-service.com.ua.


Категорії Персональних даних, мета та правові підстави їх збору та обробки  

В залежності від того, яким чином Користувачі використовують Веб-сайти/Мобільні додатки, а також від того, використання яких Послуг запитується, обсяг, спосіб, мета та правові підстави збору та обробки Персональних даних IDS Aqua Service можуть змінюватися.

IDS Borjomi здійснює збір та обробку наступних категорій Персональних даних Користувачів:

 • прізвища, імена, по-батькові Користувачів; електронні адреси Користувачів; номера мобільних телефонів Користувачів; місто та країна проживання Користувачів;

 • дані входу Користувачів на Веб-сайти/у Мобільні додатки IDS Aqua Service (логіни, паролі);

 • файли “cookies”, технічні дані для Веб-сайтів/Мобільних додатків.


По відношенню до персональних даних щодо банківських платіжних карток (ім'я власника, номер, термін дії та CVV код) IDS Aqua Service виступає винятково як володілець персональних даних, визначаючи мету та способи обробки персональних даних. З метою обробки таких категорій персональних даних IDS Aqua Service залучає спеціалізованих провайдерів платіжних послуг, які виступають у ролі розпорядників персональних даних, які мають винятковий доступ до обробки таких персональних даних.


IDS Aqua Service також збирає анонімізовані дані, які не є персональними даними (IDS Aqua Service не може самостійно здійснити ідентифікацію Користувачів). Збір та обробка анонімізованих даних відбувається у консолідованому вигляді і використовується для проведення маркетингових досліджень.


IDS Aqua Service здійснює збір та обробку Персональних даних Користувачів Веб-сайтів/Мобільних додатків на таких правових підставах:

 • згода на збір та обробку персональних даних;

 • виконання договірних зобов’язань IDS Aqua Service;

 • виконання вимог законодавства, які поширюються на IDS Aqua Service;

 • законний інтерес IDS Aqua Service.


IDS Aqua Service здійснює збір та обробку Персональних даних Користувачів Веб-сайтів/Мобільних додатків відповідно до такої мети:

 • створення облікового запису на Веб-сайтах/у Мобільних додатках IDS Aqua Service;

 • надання доступу Користувачів до Веб-сайтів/у Мобільні додатки IDS Aqua Service;

 • замовлення товарів та Послуг IDS Aqua Service, управління замовленнями, надання товарів та Послуг IDS Aqua Service;

 • відслідковування уподобань Користувачів з метою надання персоналізованої інформації про товари та Послуги IDS Aqua Service;

 • надання відповідей на пошукові та інформаційні запити Користувачів про товари та Послуги IDS Aqua Service;

 • забезпечення участі Користувачів в опитуваннях, акціях, програмах лояльності IDS Aqua Service;

 • управління підпискою на інформаційну розсилку щодо товарів та Послуг IDS Aqua Service;

 • використання форм зворотного зв’язку на Веб-сайтах/у Мобільних додатках IDS Aqua Service;

 • забезпечення обміну інформацією із Веб-сайтів/Мобільних додатків IDS Aqua Service за допомогою електронної пошти або в соціальних мережах;

 • проведення маркетингових досліджень та аналізу тенденцій для покращення товарів та Послуг IDS Aqua Service;

 • покращення роботи Веб-сайтів/Мобільних додатків IDS Aqua Service;

 • надання інформації щодо товарів та Послуг IDS Aqua Service (інформаційні розсилки, інформація про акції та інші заходи маркетингового характеру).


Веб-сайти та мобільні додатки з елементами замовлення товарів/послуг IDS Aqua Service

Категорії персональних даних

Мета 

Правові підстави

прізвище, ім’я, по-батькові; електронна адреса; номер мобільного телефону; місто та країна проживання; дані щодо банківських платіжних карток (ім'я власника, номер, термін дії та CVV код)

 • створення облікового запису на Веб-сайтах/у Мобільних додатках IDS Aqua Service;

 • надання доступу Користувачів до Веб-сайтів/у Мобільні додатки IDS Aqua Service;

 • замовлення товарів та/або Послуг IDS Aqua Service, управління замовленнями, надання товарів та Послуг IDS Aqua Service;

 • надання персоналізованої інформації про товари та Послуги IDS Aqua Service;

 • забезпечення участі Користувачів в опитуваннях, акціях, програмах лояльності IDS Aqua Service;

 • використання форми зворотного зв’язку;

згода на збір та обробку персональних даних, виконання договірних зобов’язань, зобов’язання за законом

дані входу

 • надання доступу Користувачів до Веб-сайтів/у Мобільні додатки IDS Aqua Service;

згода на збір та обробку персональних даних, виконання договірних зобов’язань

файли “cookies”, технічні дані

 • відслідковування уподобань Користувачів з метою надання персоналізованої інформації про товари/Послуги IDS Aqua Service;

 • надання відповідей на пошукові та інформаційні запити Користувачів про товари та Послуги IDS Aqua Service;

 • покращення роботи Веб-сайтів/Мобільних додатків;

згода на збір та обробку персональних даних

анонімізовані дані

 • проведення маркетингових досліджень та аналізу тенденцій для покращення товарів та Послуг IDS Aqua Service.


законний інтерес IDS Aqua Service

Веб-сайти та мобільні додатки інформаційного та рекламного характеру

прізвище, ім’я, по-батькові; електронна адреса; номер мобільного телефону; місто та країна проживання

 • використання форми зворотного зв’язку;

 • управління підпискою на інформаційну розсилку щодо товарів та Послуг IDS Aqua Service;

 • використання форми зворотного зв’язку;

 • надання інформації про товари та Послуги IDS Aqua Service (маркетингові розсилки, інформація про акції та інші маркетингові заходи).


згода на збір та обробку персональних даних

файли “cookies”, технічні дані

 • забезпечення обміну інформацією із Веб-сайтів/Мобільних додатків за допомогою електронної пошти або в соціальних мережах;

 • відслідковування уподобань Користувачів з метою надання персоналізованої інформації про товари та Послуги IDS Aqua Service;

 • надання відповідей на пошукові та інформаційні запити Користувачів про товари та Послуги IDS Aqua Service; покращення роботи Веб-сайтів/Мобільних додатків;

згода на збір та обробку персональних даних

анонімізовані дані

 • проведення маркетингових досліджень та аналізу тенденцій для покращення товарів та Послуг IDS Aqua Service.


законний інтерес IDS Aqua Service


Надання Користувачами Персональних даних необхідне для користування Веб-сайтами/Мобільними додатками, а також для отримання товарів та Послуг IDS Aqua Service. 

На Веб-сайтах/ у Мобільних додатках доступна функція здійснення входу через соціальні мережі, управління якими здійснюється третіми особами (в залежності від функціоналу та внутрішніх налаштувань Веб-сайту/Мобільного додатку). Здійснюючи такий вхід, Користувачі тим самим погоджуються на надання IDS Borjomi спільного доступу до Персональних даних в обсязі, який обумовлений налаштуваннями щодо доступу до Персональних даних у відповідній соціальній мережі.

IDS Borjomi здійснює обробку кожної із категорій Персональних даних, протягом періоду, необхідного для виконання кожної із вищевказаної мети, після чого такі Персональні дані підлягають видаленню. У будь-якому випадку IDS Aqua Service має право зберігати Персональні дані протягом періоду, необхідного для виконання зобов’язань перед Користувачами щодо надання товарів та Послуг IDS Borjomi, а також для виконання зобов’язань, передбачених чинним законодавством.


Права Користувачів щодо Персональних даних

 • право на доступ до Персональних даних;

 • право на внесення змін до Персональних даних;

 • право на отримання інформації щодо способів обробки Персональних даних;

 • право на інформування про порушення цілісності Персональних даних;

 • право вимагати передачу своїх Персональних даних третім особам в запитуваному Користувачами обсязі;

 • право на відкликання згоди на збір та обробку Персональних даних;

 • право на призупинення обробки Персональних даних;

 • право вимагати видалення Персональних даних.


Користувачі можуть направити запит або скаргу щодо Персональних даних представнику IDS Aqua Service з питань захисту даних: на електронну адресу service@ids-service.com.ua. Користувачі також мають право звернутися до компетентних органів державної влади у сфері захисту персональних даних.


Передача Персональних даних третім особам 

IDS Aqua Service здійснює передачу Персональних даних третім особам (в тому числі, і транскордонну передачу Персональних даних) винятково в тому обсязі, в якому це необхідно для виконання мети збору та обробки Персональних даних, відносно яких такий збір та обробка були попередньо здійснені безпосередньо IDS Aqua Service.


IDS Aqua Service здійснює таку передачу Персональних даних винятково у випадку необхідності, в мінімально потрібному для цього обсязі, на мінімальний строк.


Для належного надання Послуг IDS Aqua Service, доступу до відповідних Веб-сайтів/Мобільних додатків, а також покращення надання таких Послуг та доступу IDS Aqua Service може здійснювати передачу Персональних даних:

 • афілійованим компаніям IDS Aqua Service;

 • компаніям-партнерам IDS Aqua Service;

 • компаніям-контрагентам IDS Aqua Service;

 • третім особам, зокрема державним органам (у випадку виконання вимог законодавства);

 • третім особам у випадку юридичних процедур з реорганізації IDS Aqua Service.


Здійснюючи передачу Персональних даних Користувачів  на користь третіх осіб IDS Aqua Service вживає всіх доступних заходів правового, організаційного та технічного характеру для гарантування захисту Персональних даних.